Verinelis logotipas

Įtraukusis ugdymas

Įtraukusis ugdymas – ugdymo(si) metodų įvairovė ir veiklos, nukreiptos į mokyklos bendruomenės kompetencijų mokyti įvairių ugdymosi poreikių turinčius vaikus tobulinimą, mokytojų, švietimo pagalbos ir kitų specialistų komandinį darbą, užtikrinant įvairių ugdymosi poreikių turinčių vaikų kokybišką ugdymą, tinkamos ir saugios ugdymo(si) aplinkos jiems sukūrimą.

Įtraukusis ugdymas užtikrina visų vaikų teisę nebūti diskriminuojamiems dėl su negalia susijusių socialinių, emocinių, kalbinių ar kitų individualių poreikių. Taip visiems besimokantiesiems suteikiamos lygios ugdymosi galimybės, o siekiant įgyvendinti mokinių potencialą̨ atitinkančius rezultatus, pasitelkiami universalaus dizaino mokymuisi principai. Įtrauki mokykla geba visus mokinius įtraukti į bendrą ugdymo sistemą, aplinką kartu su bendraamžiais ir skatina patirti mokymosi sėkmę drauge.

Sėkmingo įtraukiojo ugdymo požymiai: 

  • ·      bendruomenės profesinis augimas;
  • ·      įvairių ugdymosi poreikių turinčių vaikų kokybiškas ugdymas;
  • ·      saugi ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų mokymui(si) pritaikyta mokyklos infrastruktūra.

 

1.       ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTAI:

Pareigos

Kontaktinė informacija (vardas, pavardė, kontaktai)

Darbo vieta ir laikas

Logopedė (rusų k.)

Aksana Jokubaitienė

logopedverinelis@gmail.com 

Logopedo kabinetas

Pirm. – penkt. 8.30-12.54 val.

Specialusis pedagogas

Modesta Čižė

atsedome@inbox.lt

 

Sensorinis kambarys

Pirm. 8.30-13.00 val.

Antr.-treč. 8.30-12.30 val.

Penkt. 8.30-12.30 val.

Socialinis pedagogas

Viktorija Paškevič

viktorijasocpedagoge@gmail.com

Medicinos/logopedo kabinetas

Pirm. 8.00-16.00 val.

Ketv. 8.00-16.12val.

Psichologas

Vykdoma darbuotojo paieška: https://vilnius.lt/lt/personalas/karjera/?lid=5724

Logopedas (lietuvių k.)

Vykdoma darbuotojo paieška: https://vilnius.lt/lt/personalas/karjera/?lid=5854

Logopedas (lenkų k.)

Vykdoma darbuotojo paieška: https://vilnius.lt/lt/personalas/karjera/?lid=5855

 

2.       APLINKOS PRITAIKYMAS:

Įstaigoje įrengtas sensorinis kambarys.

Fizinės aplinkos pritaikomumashttps://www.stasis.lt/lt?search=v%C4%97rin%C4%97lis&center_lat=55.02494840186701&center_lng=24.225675147515805&selection=6753&zoom=2&ne_lat=56.97988700264164&ne_lng=32.53253317355535&sw_lat=52.557963102600375&sw_lng=16.78230390864148

 

3.       BENDRUOMENĖS PASIRENGIMAS:

a)      ĮVAIRIAPUSIS RAIDOS SUTRIKIMAS: INTEGRACIJA IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE  (rekomendacijos pedagogams ir tėvams)

b)      https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/itraukusis-ugdymas/

c)      Įtraukties švietime plėtros gairės

d)      VPPT rekomendacijos „ĮTRAUKIOJO UGDYMO Į GYVENDINIMAS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE

e)      Įtraukusis ugdymas praktikoje: https://www.vilniausppt.lt/itraukusis-ugdymas-praktikoje/

f)        Įtraukties principo įgyvendinimo gairės mokykloje (Įtraukties principo gairės): https://www.nsa.smm.lt/itrauktis-ugdyme/

g)       Įtraukusis ugdymas: https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/itraukusis-ugdymas/

Partneriai

Turite klausimų?

El. Paštas: rastine@verinelis.vilnius.lm.lt

Telefono numeris: +370 5 247 9129

Apie slapukus šioje svetainėje

Mes naudojame slapukus, kad rinktume ir analizuotume informaciją apie svetainės darbą ir naudojimą, pagerintume bei pritaikytume turinį. Daugiau informacijos