Verinelis logotipas

Vaikų priėmimas

Vaikai į darželį priimami vadovaujantis  Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu nuoroda į dokumentą, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 8 d. sprendimu Nr. 1-1805. Prašymai centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinėje sistemoje registruojami nuolat https://svietimas.vilnius.lt/.

Tėvai (globėjai) gavę pranešimą apie skirtą vietą Vilniaus l/d Vėrinėlis turi per 10 kalendorinių dienų:

  1. Elektroniniu būdu pasirašyti dvišalę elektroninę sutartį.
  2. Pateikti įstaigai vaiko asmens kodą;
  3. Iki rugsėjo 1 d. pasirūpinti elektroninės statistinės apskaitos formos (Nr. E027-1) mokinio sveikatos pažymėjimu (su odontologo įrašu);
  4. Susipažinti pasirašytinai su Vilniaus lopšelio-darželio Vėrinėlis atmintine tėvams (globėjams).

Vaikų, lankančių ugdymo įstaigą, priėmimo tvarka

Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2016 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai patvirtinimo:

80. Vaikai ugdyti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą nepriimami, jei turi užkrečiamųjų ligų ar kitų ūmių sveikatos sutrikimų požymių (karščiuoja, dūsta, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, turi nežinomos kilmės bėrimo elementų), taip pat turi utėlių ar glindų. 

81. Vaikui sunegalavus ugdymo proceso metu informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai), o esant būtinumui nedelsiant kviečiama greitoji medicinos pagalba. Jei vaikui ugdymo proceso metu pasireiškė užkrečiamųjų ligų požymiai, jis izoliuojamas, kol jo tėvai (globėjai, rūpintojai) atvyks.

Partneriai

Turite klausimų?

El. Paštas: rastine@verinelis.vilnius.lm.lt

Telefono numeris: +370 5 247 9129

Apie slapukus šioje svetainėje

Mes naudojame slapukus, kad rinktume ir analizuotume informaciją apie svetainės darbą ir naudojimą, pagerintume bei pritaikytume turinį. Daugiau informacijos